Onze School

Open , betrokken en veelzijdig!
De Sieppe is de enige openbare basisschool in Groesbeek, werkend vanuit een bijzonder onderwijsconcept, OGO-onderwijs.

Agenda

Meldingen

ZIEKMELDINGEN:
Graag vóór aanvang van de school een telefonische afmelding.

 

Basisschool de Sieppe

Iedereen is welkom op Openbare Basisschool De Sieppe. Onze school kenmerkt zich door een open, creatieve en laagdrempelige sfeer. Hier voel je je gehoord, gezien en veilig.

Samenwerken, kritisch denken en verantwoordelijkheid nemen vinden we op De Sieppe heel belangrijk. We geven les volgens het concept Ontwikkelingsgericht Onderwijs, in goede balans tussen cognitieve en creatieve vaardigheden. Daarnaast vinden wij sociale en algemene vaardigheden belangrijk.

Voor rekenen, lezen en taal hanteren we een methode. Wereldoriëntatie, culturele en creatieve vakken bieden we aan in thema’s die aansluiten bij de wereld om ons heen. We zoeken verbinding met de buitenwereld door het thematisch onderwijs te combineren met omgevingsonderwijs; excursies, natuurprojecten, gastsprekers en lessen op locatie.

De Sieppe volgt de traditionele lestijden, op woensdagmiddag zijn alle leerlingen vrij. Tijdens de andere dagen duurt de grote pauze één klokuur. Veel leerlingen vinden het prettig om voldoende tijd te hebben om rustig te eten en daarna te ontspannen. De Sieppe vindt het belangrijk dat er evenwicht is tussen in- en ontspanning, voor lichaam en geest. Daarom zijn er tijdens de pauzes veel uitdagende, sociale en sportieve leermomenten.

Op onze school is iedereen uniek. Dit betekent dat kinderen, ouders en medewerkers de aandacht krijgen die ze nodig hebben. We hebben een uitgebreid systeem van ondersteuning om dit te waarborgen. We werken samen met bijvoorbeeld kinderfysiotherapeuten, logopedisten, het Sociaal Team en andere specialisten. We maken gebruik van het ondersteuningsnetwerk van SPOG; zo komen we tegemoet aan de onderwijsbehoeftes van kinderen.

De samenwerking met Domino vinden wij belangrijk omdat de kinderen gebaat zijn bij een doorgaande leerlijn. Domino is verantwoordelijk voor de peutergroep en verzorgt de voor-, tussen en naschoolse opvang in De Sieppe.

Ons motto is: De Sieppe, open, betrokken en veelzijdig!

Nieuws

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

Basisschool De Sieppe
Webdesign door F-Graphics