De Sieppe gaat digitaal

Nu de leerlingen vanwege de Corona crisis niet naar school kunnen, komt school naar huis.

Dankzij de vele mogelijkheden op het gebied van digitaal lesgeven, krijgen de leerlingen van OBS De Sieppe vanaf morgen thuis toegang tot digitale lessen en kunnen zij het huiswerk digitaal maken en inleveren.

Het team is sinds gisteren hard aan het werk om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken en roosters te maken voor het lesgeven op afstand.
Het voorbereiden van de lessen en de systemen die daarvoor nodig zijn, is in volle gang. Ook zullen er digitale contactmomenten zijn met de kinderen in de vorm van opgenomen filmpjes e.d. Er wordt van alles aan gedaan om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan onder de huidige omstandigheden.

Petje af voor de enorme inzet en flexibiliteit van onze juffen en meesters, die in deze bijzondere tijd samen iets nieuws weten neer te zetten.
De komende tijd zullen we met zijn allen veel gaan leren over de mogelijkheden en het gebruik van digitale onderwijsvormen en deze al doende aanpassen en verbeteren. Dit betekent een nieuwe impuls voor onderzoek naar andere manieren van lesgeven.

Veel dank ook aan de vele onderwijsorganisaties, groot en klein, die willen meedenken en ook concreet meehelpen door hun zelf ontworpen digitale lessen, systemen en know-how tijdens deze crisis kostenloos  ter beschikking van de scholen te stellen.