Gezond&Happy!

Het thema waar deze weken schoolbreed aan gewerkt wordt, heet “gezond&happy en gaat over gezondheid en je goed voelen.

Elke groep benadert het thema vanuit een eigen invalshoek, zoals gezonde en ongezonde voeding, wat doe je als je ziek bent (naar de drogist), hoe zit ons lijf in elkaar enz.

Er wordt over het thema gelezen, geschreven, geknutseld, geverfd en er is zelfs een laboratorium waar hoestdrankjes gebrouwen worden!

In de aula wordt de themawand langzamerhand gevuld met de werkstukken uit de groepen.