Gr. 8 democracity

Middenin de verkiezingstijd, mochten de leerlingen van groep 8 een middag rondkijken in en gebruik maken van de raadszaal van het gemeentehuis. In het kader van burgerschap en democratie hebben zij daar een eigen politieke partij opgericht.

Iedere partij bestond uit een voorzitter, woordvoerder, secretaris en fractieleden. Daarnaast heeft iedere partij een kort partijprogramma geschreven en mochten zij kiezen welke gebouwen ze graag in het land wilden hebben.

Hier is vervolgens gezamenlijk over gediscussieerd en gestemd. Bij een meerderheid van de stemmen mocht het gebouw in het land geplaatst worden. Er werden kritische vragen gesteld en weloverwogen keuzes gemaakt! Het was een leuke en leerzame middag.