Info – scholen sluiten ivm Corona virus

Groesbeek, 15 maart 2020.

 Beste ouders/verzorgers,

Vandaag is door de Rijksoverheid in overleg met het RIVM en de Federatie van Medisch Specialisten besloten alle scholen en kinderopvangorganisaties te sluiten. Dit met ingang van morgen, maandag 16 maart 2020.

Zoals eerder aangegeven volgen wij de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM. Alle SPOG scholen en opvanglocaties in Groesbeek en Berg en Dal zijn vanaf morgen gesloten.

Dat betekent dat we met z’n allen voor een grote uitdaging staan. Wij staan voor goed onderwijs en voelen ons verantwoordelijk om ook in de nieuwe situatie op enigerlei wijze vorm te geven aan onderwijs, zij het op een alternatieve manier. Directeuren, leraren, onderwijsassistenten en studenten denken samen na over de wijze waarop we de komende periode onderwijs op afstand kunnen realiseren. Daarop hebben we nu nog geen concreet antwoord. Maandag starten we met de voorbereidingen. U wordt zo spoedig mogelijk hierover via de school van uw zoon of dochter geïnformeerd.

Werkt u in de zorg?
We zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te voorzien in opvang van kinderen van ouders die werkzaam zijn in de vitale beroepen (ziekenhuizen, hulpdiensten, etc…). Daarom blijven wij open voor deze groep kinderen, en werken SPOG en DOMINO medewerkers nauw samen in de uitvoering.

  • Maakt u al gebruik van kinderopvang, dan meldt u zich bij uw kinderopvangorganisatie, info@kindercentrum-domino.nl
  • Maakt u geen gebruik van kinderopvang, maar bent u genoodzaakt om daar wel gebruik van te maken om uw taak in de zorg te kunnen vervullen, dan meldt u zich bij de directeur van de school.

Wij zijn ons er van bewust dat we veel van u als ouder vragen. Toch vragen wij begrip voor deze situatie. Zijn er dringende vragen, dan vragen wij u deze per mail te stellen. U kunt daarvoor terecht bij de directeur van de school.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Dat doen we per brief, maar ook via www.spog.nl informeren wij u over de actuele informatie.

Voor de uitgebreide informatie en het volledige pakket maatregelen verwijs ik u naar de volgende websites: www.rijksoverheid.nl of www.rivm.nl

U kunt ook contact opnemen met de GGD (0800-1352), of de GGD Gelderland-zuid (088-1447272).

Met vriendelijke groet,

Edgar van den Bosch.
Bestuur SPOG.