Leerlingenraad

Schooljaar 2024-2025: Op 12 september 2024 worden de leden van de leerlingenraad gekozen. Op woensdag 25 september is de eerste bijeenkomst met de directeur.

Schooljaar 2023-2024; Donderdag 14 september worden de leden van de leerlingenraad gekozen in de groepen 5 t/m 8.

Woensdag 27 september is de eerste bijeenkomst van de kersverse leerlingenraad met de directeur. Na de kennismaking zullen de onderwerpen voor dit schooljaar worden besproken.

De leerlingenraad van 23-24 zal samen met de beheerder van de openbare ruimtes en speeltuinen verder meedenken en meebeslissen over het definitieve ontwerp van het speeltoestel. De bouw van het toestel zal hopelijk in het volgende schooljaar gerealiseerd worden. De leerlingenraad van dit jaar wordt natuurlijk ook uitgenodigd als het toestel officieel in gebruik genomen wordt.

Daarnaast heeft de leerlingenraad nagedacht over het traktatiebeleid. Op een gezonde school horen geen ongezonde traktaties thuis. Gezonde traktaties zijn echter vaak duurder en niet voor alle ouders betaalbaar. Samen met de klassen en het team is er gebrainstormd en zijn alternatieven bedacht om traktaties te vervangen. We zijn tot het besluit gekomen dat er niet meer wordt getrakteerd door jarigen op de Sieppe. Wel wordt er een mooi feestje gevierd in de klas. Iedere groep kan hieraan een eigen invulling geven, we hebben al mooie ideeën gehoord!

Tijdens speciale dagen zoals Carnaval en Sinterklaas, zal er vanuit school nog wel eens worden getrakteerd.

Schooljaar 2022-2023; Nieuw speeltoestel, Relax-oplosplekken binnen en buiten, vaker bewegen en bewegend leren.
De leerlingenraad van schooljaar 2022-2023 heeft zich ingezet voor de realisatie van een nieuw speeltoestel op het grasveld naast het grote speelplein. Daar wordt nu voornamelijk gevoetbald door een groepje kinderen. Het plan van de leerlingenraad is om er een parcours te maken, waarop veel kinderen tegelijk kunnen spelen. Omdat het grasveld deel uitmaakt van de openbare ruimte, is het speeltoestel ook na school toegankelijk en kunnen kinderen uit de buurt erop spelen, wat een voordeel is.

De leerlingenraad heeft een plan ingediend bij de wethouder, tijdens de officiële opening van het skatepark, dat mede ontworpen was door de vorige leerlingenraad van de Sieppe.

In juni kwamen de wethouder en de beheerder van de openbare ruimten en speeltuinen op bezoek op de Sieppe tijdens het overleg van de leerlingenraad. De wethouder vroeg waarom wij nu eigenlijk nog een speeltoestel willen en of wij als school ook bereid zijn om daar iets voor te doen, door een deel van het benodigde geld op te halen via een schoolactie.

De kinderen hebben uitgelegd dat ze het belangrijk vinden dat het parcours voor iedereen toegankelijk is en dat het iets toevoegt aan de bestaande speeltoestellen. Ook is het leuk om een toestel te hebben waarop je met veel kinderen tegelijk kunt spelen, zonder steeds te moeten wachten, omdat het een parcours is.

Ook hebben ze uitgelegd welke schoolacties wij al hebben gedaan (voor onszelf, maar bijvoorbeeld ook voor de Oekraïense kinderen en ouderen). De kinderen zaten niet om ideeën voor nieuwe acties verlegen en de wethouder was hier erg van onder de indruk. Zij stelde voor dat de Sieppe 1 actie organiseert, de opbrengst wordt bijgedragen aan het speeltoestel. De gemeente neemt dan de rest van de kosten op zich.

Dit vinden wij geweldig nieuws!

De leerlingenraad van 23-24 zal samen met de beheerder van de openbare ruimtes en speeltuinen verder meedenken en meebeslissen over het definitieve ontwerp van het speeltoestel. De bouw van het toestel zal hopelijk in het volgende schooljaar gerealiseerd worden. De leerlingenraad van dit jaar wordt natuurlijk ook uitgenodigd als het toestel officieel in gebruik genomen wordt.

Daarnaast heeft de leerlingenraad op verzoek van de directeur plannen gemaakt voor verschillende plekken in en om school, waar kinderen kunnen relaxen/afkoelen of gezamenlijk een ruzie oplossen. Deze plannen worden in de komende tijd uitgevoerd met behulp van ouders. Onze dank is groot!

Ook wilde de leerlingenraad graag het podium opknappen. Nieuwe vloerbedekking en gordijnen en misschien nog enkele kleine dingen. De nieuwe frisgroene vloerbedekking is inmiddels een feit. Voor de overige inrichting van het podium moet nog even gespaard worden, t.z.t. worden er dingen vervangen.

Op het gebied van bewegend leren is er al het een en ander veranderd/verbeterd. Er worden vaker tussendoor momentjes gepakt om even de benen te strekken of een rondje te rennen. De buitenlessen kunnen nog wat vaker op het programma worden gezet, mits het weer het toelaat.

De Leerlingenraad zet zich dit jaar onder andere in voor meer beweging op school en meer buitenlessen; vaker gebruik maken van ons groene leerplein.

 

de klas beweegt!

 

Gezonde leefstijl, gezond eten, meer bewegen… blijf gezond & happy!

Leerlingenraad… wat houdt dat in?


Op De Sieppe praten en denken de leerlingen actief mee over allerlei schoolse zaken. Vanuit de groepen kunnen ideeën, vragen, opmerkingen, tips etc. naar voren worden gebracht, die door de leden van de leerlingenraad worden verzameld. De leerkrachten begeleiden de kinderen hierin. De verzamelde onderwerpen worden in het maandelijks overleg met de directeur besproken.

Van zijn kant betrekt de directeur de kinderen bij plannen die de school aangaan, zoals het project “groene school”, de inrichting van het schoolplein en de relax/oplosplekken, waarvoor de kinderen zelf de indeling hebben gekozen.

Met de leerlingenraad wordt ook gesproken over de sfeer in de klas en op school; voelen kinderen zich veilig op school, wat zijn de dingen die de Sieppe een fijne school maken en wat kan er anders?

Van elk overleg wordt een verslag gemaakt, zodat de leerlingen kunnen teruglezen wat er is besproken en welke afspraken er gemaakt zijn.

Schooljaar 2020-2021     #weeslief! 

Tijdens de eerste bijeenkomst in het schooljaar  2020-2021 sprak de leerlingenraad uit dat het belangrijk is dat alle kinderen zich veilig en prettig voelen op school. Ze hebben gemerkt dat er helaas toch soms kinderen worden gepest. Deze kinderen hebben het daardoor soms moeilijk op school of zelfs daarbuiten.

De leerlingenraad heeft daarom actie gevoerd, zodat kinderen zich meer bewust zijn geworden van hoe je op een fijne manier met elkaar kunt omgaan. Voor hun actie hebben ze een mooie positieve naam bedacht: #weeslief!

Een topnaam, waarmee eigenlijk alles wordt gezegd!

In elke groep zijn posters gemaakt en opgehangen als reminder om goed met elkaar om te gaan.
Deze actie van de leerlingenraad past heel goed bij de missie van de Sieppe om een Vreedzame school te zijn. Er is dan ook veel overleg geweest met de coördinator van de Vreedzame school, zodat over en weer kennis, tips en ideeën konden worden uitgewisseld.

SIENN