Leerlingenraad

Schooljaar 2021-2022; skatepark, buitenlessen, meer bewegen
De vers gekozen leerlingenraad voor schooljaar 2021-2022 heeft in november de eerste bijeenkomst met de directeur gehad.  Na het rondje voorstellen en uitleg over wat deelnemen aan de leerlingenraad nu eigenlijk inhoudt, mochten de kinderen vertellen wat er volgens hun goed gaat op de Sieppe, waar ze blij mee zijn en wat er verbeterd kan worden.

Hieruit kwam onder andere naar voren dat de kinderen het erg prettig vinden dat er op school extra handen aanwezig zijn. Als opleidingsschool hebben we stagiaires in iedere klas, die niet alleen zelf het vak leren, maar ook de vaste leerkracht ondersteunen door bijvoorbeeld met een deel van de groep aan het werk te gaan. Ook zijn gespecialiseerde leerkrachten op bepaalde momenten vrij geroosterd om met kleine groepjes kinderen te kunnen werken.

Hierdoor is er in de klas meer aandacht voor ieder kind en kunnen moeilijke lessen nog eens rustig worden uitgelegd. Ook de sfeer in de klassen en het groene speelplein ervaren de kinderen als positief.

Wel vinden ze dat er vaker buitenlessen gegeven moeten worden en dat er meer beweging mogelijk moet zijn tijdens de lessen, omdat het lange stilzitten niet fijn is. Bijvoorbeeld door tussendoor vaker korte beweegmomenten in te voeren en enkele sta-tafels in de klas te zetten voor kinderen die even niet willen stilzitten. Meer bewegen past heel goed bij de doelstelling van de Sieppe om een Gezonde school te zijn, waarvan gezond eten en meer bewegen belangrijke pijlers zijn.
We gaan in de loop van het jaar met elkaar bekijken wat de wensen en ideeën zijn en welke mogelijkheden er zijn om te verbeteren.

Vernieuwing skatepark; de Sieppe denkt mee!
Bij het overleg waren ook mensen van Forte Welzijn aanwezig, zij vertelden dat een gedeelte van het skatepark bij de Molen binnenkort opnieuw ingericht zal worden. De hindernissen op dat gedeelte zijn oud en aan vervanging toe. Hiervoor is geld ter beschikking gesteld door de Gemeente.

Aan de leerlingenraad van de Sieppe gaven zij de opdracht om mee te denken, mee te kijken en mee te beslissen over de nieuwe hindernissen die op het skatepark zullen worden geplaatst.

Een mooie opdracht, want veel van de Sieppe leerlingen spelen regelmatig bij het skatepark en vinden het natuurlijk erg leuk dat ze mogen helpen kiezen.
Inmiddels is de leerlingenraad al een kijkje gaan nemen bij het skatepark en hebben ze via brainstormsessies en overleg met hun vrienden en klasgenoten al de nodige ideeën gekregen.

Voorwaarde vanuit de gemeente is, dat de hindernissen geschikt moeten zijn voor sporten met wieltjes; skateboards, fietsen etc.
De kinderen gaven zelf aan dat de veiligheid van de hindernissen voor hun een belangrijke voorwaarde is.

De verwachting is dat de nieuwe inrichting van het skatepark in het voorjaar van 2022 klaar zal zijn.

De Leerlingenraad zet zich dit jaar onder andere in voor meer beweging op school en meer buitenlessen; vaker gebruik maken van ons groene leerplein.

 

de klas beweegt!

 

Gezonde leefstijl, gezond eten, meer bewegen… blijf gezond & happy!

Leerlingenraad… wat houdt dat in?


Op De Sieppe praten en denken de leerlingen actief mee over allerlei schoolse zaken. Vanuit de groepen kunnen ideeën, vragen, opmerkingen, tips etc. naar voren worden gebracht, die door de leden van de leerlingenraad worden verzameld. De leerkrachten begeleiden de kinderen hierin. De verzamelde onderwerpen worden in het maandelijks overleg met de directeur besproken.

Van zijn kant betrekt de directeur de kinderen bij plannen die de school aangaan, zoals het project “groene school” en de inrichting van het schoolplein, waarvoor de kinderen zelf de indeling hebben gekozen.

Met de leerlingenraad wordt ook gesproken over de sfeer in de klas en op school; voelen kinderen zich veilig op school, wat zijn de dingen die de Sieppe een fijne school maken en wat kan er anders?

Van elk overleg wordt een verslag gemaakt, zodat de leerlingen kunnen teruglezen wat er is besproken en welke afspraken er gemaakt zijn.

Schooljaar 2020-2021     #weeslief! 

Tijdens de eerste bijeenkomst in het schooljaar  2020-2021 sprak de leerlingenraad uit dat het belangrijk is dat alle kinderen zich veilig en prettig voelen op school. Ze hebben gemerkt dat er helaas toch soms kinderen worden gepest. Deze kinderen hebben het daardoor soms moeilijk op school of zelfs daarbuiten.

De leerlingenraad heeft daarom actie gevoerd, zodat kinderen zich meer bewust zijn geworden van hoe je op een fijne manier met elkaar kunt omgaan. Voor hun actie hebben ze een mooie positieve naam bedacht: #weeslief!

Een topnaam, waarmee eigenlijk alles wordt gezegd!

In elke groep zijn posters gemaakt en opgehangen als reminder om goed met elkaar om te gaan.
Deze actie van de leerlingenraad past heel goed bij de missie van de Sieppe om een Vreedzame school te zijn. Er is dan ook veel overleg geweest met de coördinator van de Vreedzame school, zodat over en weer kennis, tips en ideeën konden worden uitgewisseld.

SIENN