Leerlingenraad

#weeslief! 

De leerlingenraad vindt het belangrijk dat alle kinderen zich veilig en prettig voelen op school. Ze hebben gemerkt dat er helaas toch soms kinderen worden gepest. Deze kinderen hebben het daardoor soms moeilijk op school of zelfs daarbuiten.

De leerlingenraad wil daarom actie gaan voeren, zodat kinderen zich meer bewust worden van hoe je op een fijne manier met elkaar kunt omgaan. Voor hun actie hebben ze een mooie positieve naam bedacht: #weeslief!

Een topnaam, waarmee eigenlijk alles wordt gezegd!

Op De Sieppe praten en denken de leerlingen actief mee over allerlei schoolse zaken. Vanuit de groepen kunnen ideeën, vragen, opmerkingen, tips etc. naar voren worden gebracht, die door de leden van de leerlingenraad worden verzameld. De leerkrachten begeleiden de kinderen hierin. De verzamelde onderwerpen worden in het maandelijks overleg met de directeur besproken.

Van zijn kant betrekt de directeur de kinderen bij plannen die de school aangaan, zoals het project “groene school” en de inrichting van het schoolplein, waarvoor de kinderen zelf de indeling hebben gekozen.

Met de leerlingenraad wordt ook gesproken over de sfeer in de klas en op school; voelen kinderen zich veilig op school, wat zijn de dingen die de Sieppe een fijne school maken en wat kan er anders?

Van elk overleg wordt een verslag gemaakt, zodat de leerlingen kunnen teruglezen wat er is besproken en welke afspraken er gemaakt zijn.

SIENN