Leerlingenraad

Op De Sieppe praten en denken de leerlingen actief mee over allerlei schoolse zaken. Vanuit de groepen kunnen ideeën, vragen, opmerkingen, tips etc. naar voren worden gebracht, die door de leden van de leerlingenraad worden verzameld. De leerkrachten begeleiden de kinderen hierin. De verzamelde onderwerpen worden in het maandelijks overleg met de directeur besproken.

Van zijn kant betrekt de directeur de kinderen bij plannen die de school aangaan, zoals het project “groene school” en de inrichting van het schoolplein, waarvoor de kinderen zelf de indeling hebben gekozen.

Met de leerlingenraad wordt ook gesproken over de sfeer in de klas en op school; voelen kinderen zich veilig op school, wat zijn de dingen die de Sieppe een fijne school maken en wat kan er anders?

Van elk overleg wordt een verslag gemaakt, zodat de leerlingen kunnen teruglezen wat er is besproken en welke afspraken er gemaakt zijn.

8 oktober 2020: verkiezingen leerlingenraad
wie wordt de vertegenwoordiger
van jouw klas??

Om de groep een schooljaar lang te mogen vertegenwoordigen in de leerlingenraad, kunnen kinderen uit groep 5 t/m 8 zich in het begin van het schooljaar kandidaat stellen en campagne voeren.
Tijdens de verkiezingen in oktober kunnen de kinderen stemmen op hun favoriete kandidaat. Elke klas kiest 1 klasgenootje die de klas vertegenwoordigt in de leerlingenraad.

Na de verkiezing worden de stemmen geteld en worden de leden van de leerlingenraad bekendgemaakt.

Basisschool De Sieppe
Webdesign door F-Graphics