Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De MR denkt mee en beslist in sommige gevallen mee over het beleid van de school.
Hierbij kunt u denken aan het meedenken over/instemmen met protocollen, schoolplan, groepsindeling, bouwplannen etc.
Naast de MR is er ook een GMR. Dit is een overkoepelende MR waarin alle scholen van onze stichting zijn vertegenwoordigd.

Via de nieuwsbrief houden we u regelmatig op de hoogte van de onderwerpen die aan bod komen tijdens onze vergaderingen. Ook zullen de notulen altijd ter inzage zijn bij de directie.

Heeft u tips, vragen of opmerkingen, spreek ons gerust eens aan.

 

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN