Onze school

Basisschool De Sieppe is de enige openbare school in Groesbeek en directe omgeving.

Openbaar betekent voor de Sieppe dat kinderen, ouders en leerkrachten vanuit verschillende culturen en visies op mens en maatschappij welkom zijn en dat we elkaar respecteren.

De Sieppe werkt aan een open, creatieve en inspirerende leer- en leefomgeving waarbinnen passende aandacht is voor ieder kind, iedere leerkracht en iedere ouder.

We werken volgens het OGO – ontwikkelingsgericht onderwijsconcept. OGO is een onderwijsvisie waarbij aangesloten wordt bij de belevingswereld van het kind. Het leren gaat makkelijker als je begrijpt waar het over gaat, als je de dingen leert die je ook graag wilt leren.

In de praktijk betekent het dat niet alleen het cognitieve aspect met de juiste einddoelen aan bod komt binnen de thema’s, maar in samenhang ook creatieve, culturele, sociale en algemene vaardigheden.

Binnen ons onderwijs hebben we een viertal basisvoorwaarden van waaruit wij werken:

  • Veilig voelen
  • Betrokken zijn
  • Talenten ontwikkelen
  • Spelend en onderzoekend leren

Binnen ons onderwijs hebben we een viertal basisvoorwaarden van waaruit wij werken:

  • Veilig voelen
  • Betrokken zijn
  • Talenten ontwikkelen
  • Spelend en onderzoekend leren

Hier staan we voor…

open, betrokken & veelzijdig

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

Basisschool De Sieppe
Webdesign door F-Graphics