Peutergroep, BSO, TSO, opvang

Basisonderwijs en kinderopvang onder 1 dak
De Sieppe biedt naast het basisonderwijs ook verschillende mogelijkheden voor kinderopvang in samenwerking met Kindercentrum Domino. Binnen het schoolgebouw is er onder andere  een eigen peutergroep, voor de kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Peuters kunnen zo spelenderwijs al wennen aan naar schoolgaan. We spelen ook regelmatig samen met de kleuters buiten.

Er zijn aparte ruimten op de Sieppe, waar de kinderen een fijne plek vinden tijdens de BSO, TSO, Peutergroep, voor- en naschoolse opvang. Natuurlijk maken de kinderen ook gebruik van het speelplein van de school.

Kindercentrum Domino

Alle kinderopvang wordt binnen ons eigen schoolgebouw georganiseerd en aangeboden door Kindercentrum Domino, waarmee wij een warme samenwerking hebben.

Meer informatie en aanmeldformulieren vindt u op de website www.kindercentrum-domino.nl

SIENN