Ouderbijdrage

Van de ouderbijdrage worden niet gesubsidieerde activiteiten in schoolverband bekostigd. U kunt hierbij denken aan schoolreisjes (gedeeltelijk), viering van Sinterklaas, extra museabezoeken, Kerst e.d. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u akkoord gaat met de ouderbijdrage. Ten behoeve van een vlotte administratieve verwerking kunt u de machtiging tekenen voor het automatisch innen van de ouderbijdrage. Deze machtiging ontvangt u als bijlage bij de acceptgirokaart voor uw eerste betaling.

Het is ook mogelijk om de ouderbijdrage in twee termijnen van 5 maanden te betalen. U ontvangt dan automatisch na de eerste betaling een nieuwe stortings-  /acceptgirokaart met daarop het nog resterende bedrag. De ouderbijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op € 2,75 per maand per kind. Wij rekenen 10 maanden voor het schooljaar, dus u betaalt in totaal € 27,50 per kind per jaar. Bij eventuele vragen kunt u zich wenden tot de penningmeester van de ouderraad, die belast is met het beheer van gelden uit de ouderbijdrage.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

Basisschool De Sieppe
Webdesign door F-Graphics