Ouderraad & ouderbijdrage

Ouderraad

De ouderraad (OR) van de Sieppe behartigt de belangen van alle ouders. Wij discussiëren mee over belangrijke onderwerpen die op school spelen en nemen waar nodig het initiatief.

Daarnaast verzorgen wij de versiering/aankleding van de school bij de grote evenementen zoals Sinterklaas, Kerst en carnaval en bij de vele kleinere activiteiten die op de Sieppe worden georganiseerd, zoals het voorleesontbijt en het ouder open podium.

Aan de verschillende (feest)commissies neemt altijd minimaal 1 OR-lid samen met een lid van het leerkrachtenteam deel.

Vind je het leuk om mee te helpen organiseren, versieren, deel te nemen aan de ouderraad of op een andere manier betrokken te zijn? Stuur dan een mail naar ouderraad@sieppe.nl of spreek een van de klassenouders aan.

Download hier het handboek van de Ouderraad

Ouderbijdrage

Van de ouderbijdrage worden school activiteiten bekostigd waarvoor de school geen subsidie ontvangt. U kunt hierbij denken aan schoolreisjes (gedeeltelijk), viering van Sinterklaas, extra museumbezoeken, Kerst e.d. Op het aanmeldformulier van de basisschool kunt u aangeven of u akkoord gaat met de ouderbijdrage.

Bij uw eerste betaling van de ouderbijdrage ontvangt u een machtiging voor het automatisch innen van de ouderbijdrage. Ten behoeve van een vlotte administratieve verwerking verzoeken wij u de machtiging te tekenen en aan de OR te retourneren.

Het is ook mogelijk om de ouderbijdrage in twee termijnen van 5 maanden te betalen. U ontvangt dan automatisch na de eerste betaling een nieuwe stortings-  /acceptgirokaart met daarop het nog resterende bedrag. De ouderbijdrage is voor schooljaar 2023-2024 vastgesteld op € 32,50 per kind per jaar. Bij eventuele vragen kunt u zich wenden tot de penningmeester van de ouderraad, die belast is met het beheer van gelden uit de ouderbijdrage.

Contactgegevens van de ouderraad vindt u op de contactpagina van deze website.

SIENN