Peutergroep

PEUTERGROEP

Op de Sieppe bieden wij ook plek aan peutergroep de Tuba.

Op de peutergroep kunnen kinderen van 2,5 tot 4 jaar zich spelenderwijs ontwikkelen. Leren van en spelen met elkaar en stapje-voor-stapje voorbereiden op de schooltijd.

Peuters komen 2 dagdelen per week op onze groep. Ook zijn er kinderen met een indicatie voor Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE), zij komen 3 ochtenden per week.

De peutergroep is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Peutergroep de Tuba

Pedagogisch medewerkster: Bianca Löw
tel.: 024-3976320
e-mail: sieppe@kindercentrum-domino.nl

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

Basisschool De Sieppe
Webdesign door F-Graphics