Peutergroep

Peutergroep De Tuba
Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar hebben we binnen het gebouw van de Sieppe een fijne eigen ruimte voor peutergroep de Tuba.

De peutergroep wordt geleid door Pedagogisch medewerkers van Kindercentrum Domino en biedt een gevarieerd programma aan voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar, voorafgaand aan en aansluitend bij de basisschooltijd.

Voor de peuters is het erg prettig om onder één dak te zitten met een basisschool. Zij kunnen spelenderwijs wennen aan de “grote” school. Wij spelen graag samen met de kleuters buiten op het kleuterplein van de school.

Sommige activiteiten vieren we samen met de kinderen van de school, zoals Sinterklaas en de Koningsspelen. Daarnaast maken we ook gebruik van de aula en de kleine gymzaal op school.

De peutergroep is open op maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur en draait elke ochtend met twee vaste pedagogisch medewerksters.

Peuters komen 2 ochtenden per week naar onze groep, kinderen met een indicatie voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie komen 4 ochtenden in de week.

De kinderen worden tussen 8.30-8.45 gebracht en vanaf 8.45 beginnen we ons programma. De kinderen blijven alle ochtenden ook bij ons brood eten.

Naast de peutergroep biedt de Sieppe ook BSO, TSO, voor- en naschoolse opvang. Voor meer informatie over de mogelijkheden verwijzen we u naar de pagina “kinderopvang” op onze website  en naar de website van Kindercentrum Domino: www.kindercentrum-domino.nl

peuters 2

Medewerkers peutergroep de Tuba:
Bianca van der Werf, Melissa van Wezel en Laura Bruins.
Groepshulp: Thea Eversen.

De Peutergroep is bereikbaar via
telefoonnummer: 024–3976756
E-mail: sieppe@kindercentrum-domino.nl

Meer informatie vindt u op de website:
www.kindercentrum-domino.nl

Uw kind aanmelden voor de peutergroep? Dat kan via de website van Kindercentrum Domino, of haal een formulier op de Sieppe bij de directeur of bij de peutergroep.

SIENN