Schone school

We zijn al een groene school, gezonde school en hard op weg om een vreedzame school te worden… en we vinden het ook heel belangrijk om een schone en milieubewuste school te zijn.

Om het scheiden van afval gemakkelijker te maken en het ook voor de leerlingen duidelijk te maken welk afval nu precies in welke bak moet, hebben we afvalbakken aangeschaft in verschillende primaire kleuren.

Groen afval zoals etensresten en schillen, gaan vanzelfsprekend in de groene bak.
De blauwe bak is voor papier en karton. Dozen maken we eerst even plat.
In de oranje bak gaat alles van plastic en blik en ook bijvoorbeeld lege pakken van sap of melk.
In de grijze bak kunnen we al het overige afval kwijt, zoals pennen en pleisters.

In alle klassen en op verschillende plaatsen in de school staan deze handige afvalbakken, die volgens een rooster geleegd zullen worden.

De kinderen krijgen uitleg over het juiste gebruik van deze bakken.