Social Schools

Social Schools is een digitaal communicatiemiddel dat wij gebruiken in ons contact met ouders. Via Social Schools versturen wij berichten die kunnen gaan over schoolactiviteiten, speciale klassenberichten, het regelen van uitstapjes en het inplannen van oudergesprekken. Via Social Schools versturen wij ook de nieuwsbrief en belangrijke algemene schoolmededelingen.

Zodra uw kind op de Sieppe is gestart, ontvangt u uw inloggegevens van Social Schools. Deze heeft u nodig om het account te activeren.

Basisschool De Sieppe
Webdesign door F-Graphics