SPOG

OBS De Sieppe maakt met alle andere basisscholen in Groesbeek deel uit van de Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG).  SPOG is verantwoordelijk voor het opstellen van de hoofdlijnen van beleid. De stichting concentreert zich op strategische beleidsvorming en op activiteiten die gericht zijn op de continuïteit van de stichting.

SPOG heeft in samenwerking met alle basisscholen een koersplan geschreven, dat ten grondslag ligt aan onze onderwijsvisie  en van waaruit wij ons eigen schoolconcept verder hebben ontwikkeld.

SPOG koersplan op hoofdlijnen:
De toekomst ligt voor ons open. Wat vandaag lijkt vast te staan, is morgen weer anders. De vaardigheid om daarmee om te gaan is medebepalend voor ons geluk, welbevinden en welzijn. Dat vraagt niet om alleen meetbare leerprestaties, maar veeleer om persoonlijke  groei en de ontwikkeling van talenten. De verantwoordelijkheid voor die groei en ontwikkeling komt steeds meer bij onszelf te liggen. Persoonlijk leiderschap is dan een belangrijk thema.

De balans tussen werk en privé, activiteit en rust wordt een steeds grotere uitdaging in de maatschappij van de 21e eeuw. Het aantal prikkels dat ons dagelijks wordt aangeboden via allerlei kanalen neemt alleen maar toe. Daarin moeten we keuzes leren maken. Scholen en met name leerkrachten, spelen hierin een belangrijke rol.

Leerkrachten staan centraal in de ontwikkeling van kinderen. De leerkrachten kennen zichzelf en hebben een hoge mate van zelfreflectie. Onze leerkrachten zijn in staat te inspireren en te innoveren,  dit alles in een prettige sfeer en met veel werkplezier. Daarnaast zijn leerkrachten in staat om creatief, buiten geijkte kaders te denken. Hun werk anders te doen dan men gewend was, is voor de leerkrachten geen probleem.

Onze leerlingen kunnen op verschillende momenten hun krachten en talenten inzetten. Durven ervoor uit te komen wie ze zijn, weten wie ze zijn. Zijn gesterkt door het vertrouwen in zichzelf. Kunnen hun verhaal kwijt. Spelen een hoofdrol in wat ze later willen zijn en doen. Hebben de regie over  hun eigen toekomst en zijn in staat deze toekomst te creëren.

Onze unieke kracht is dat wij kinderen trots laten zijn, wij denken in kansen. Wij dagen iedereen uit boven zichzelf uit te stijgen. Leerkrachten spreken de taal van het kind. We zoeken naar verbinding. We weten te inspireren.

Ons onderwijs streeft naar een ononderbroken ontwikkelingslijn van 0 tot 14 jaar. Erkent de waarde van duurzaamheid in ontwikkeling. Heeft op iedere vraag het juiste antwoord.

Onze organisatie kent geen zorgleerlingen meer, we gaan er immers vanuit dat we op elke vraag en zorg een antwoord hebben. SPOG maakt  zich sterk voor een optimale samenwerking met een ruim spectrum aan partners en/of belanghebbenden. SPOG speelt een belangrijke rol in een breed maatschappelijk netwerk en streeft naar verbindingen die co-creatie opleveren. Zij ziet ouderparticipatie als vanzelfsprekend.

Voor meer informatie over het koersplan of over onze stichting kunt u terecht op www.spog.nl

SIENN