Verlof aanvragen

Verlof onder lestijd

Verlof buiten de vastgestelde vrije dagen of vakantieweken om moet ruim van tevoren aangevraagd worden via een formulier dat u hier kunt vinden:

Het volledig ingevulde formulier levert u in bij de directeur. Uw aanvraag wordt getoetst aan de wettelijke regelingen (leerplichtwet), waarna u een schriftelijke reactie krijgt.

Extra vakantieverlof kan alleen worden verleend indien:

 • het in verband met de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om binnen een van de schoolvakanties op vakantie te gaan,
 • het verlof minimaal twee maanden van tevoren wordt aangevraagd
 • een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen een van de officiële vakanties mogelijk is, en
 • een verklaring van de accountant wordt overlegd waaruit blijkt dat het, gezien de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, financieel niet mogelijk is binnen een van de schoolvakanties op vakantie te gaan

Onder de bovengenoemde voorwaarden mag vakantieverlof:

 • eenmaal per schooljaar worden verleend
 • niet langer duren dan 10 schooldagen
 • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Dit alles betekent dat we geen extra verlof mogen geven voor eerder op vakantie gaan, goedkoper of buiten het seizoen op vakantie gaan, of een lang weekend weg.

Verlof wegens bijzondere omstandigheden kan verleend worden bij:

 • een verhuizing van het gezin (ten hoogste 1 dag)
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (ten hoogste 2 dagen)
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (altijd in overleg met de directeur)
 • overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen), bloed- en aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen), bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad (1 dag)
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van ouders of grootouders (ten hoogste 1 dag)
 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, een en ander voor zover dat niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • bij bevalling van de moeder, voogdes;
 • bij calamiteiten (altijd in overleg met de directeur).

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’:

 • familiebezoek in het buitenland
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

Basisschool De Sieppe
Webdesign door F-Graphics