Vreedzame school: opstekers!

Deze week was de ouderavond over Vreedzame School op de Sieppe.

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Het was een fijne, informatieve bijeenkomst die we kunnen zien als de kick-off van het bouwen aan de Vreedzame school op de Sieppe.

Ook voor de ouders was er een opdracht: maak samen met je kind(eren) een opsteker en geef die mee naar school. De leerkrachten maken van alle opstekers bloemen en van de bloemen een opstekerboom.

Tenslotte hebben we samen een woordweb gemaakt met alles wat we voor onze kinderen wensen.

Mooi toch!