Vreedzame school

Vreedzame school
In schooljaar 2021-2022 is de Sieppe gestart met met programma De Vreedzame School. Dit is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

In 6 blokken werken de kinderen in de klas wekelijks aan de volgende thema’s:
We horen bij elkaar, we lossen conflicten zelf op, we hebben oor voor elkaar, we hebben hart voor elkaar, we dragen een steentje bij en we zijn allemaal anders.

Als school dragen wij de volgende kapstokregels uit. In de klas hebben de kinderen hier de klassenafspraken aan gekoppeld.

Veiligheid
Welkom in de school en op het plein, zo zorgen wij voor groot en klein!

Vriendelijk
Een opsteker, hulp, een vriendelijk gebaar, zo doen wij het hier met elkaar!

Vertrouwen
Je mag zijn wie je bent, gebruik al je talent!

Verantwoordelijkheid
We zullen goed voor de spullen zorgen, dan staan ze klaar voor morgen!

Mediatoren 2023-2024
Sinds vorig schooljaar werken we met mediatoren. Bij conflicten tussen kinderen van de groepen 3-8, worden deze mediatoren gevraagd om te begeleiden bij het oplossen van het conflict. Het is een enthousiaste groep kinderen uit groep 7 en 8. De nieuwe mediatoren hebben hun training afgerond en hun diploma gekregen. Na de herfstvakantie zijn zij gestart.

Een mooie ervaring vanuit vorig schooljaar, toen wij gestart waren met mediatoren op de Sieppe, is dat conflicten regelmatig heel goed door kinderen kunnen worden opgelost!

Kinderen leren hier zelf eigenaarschap in te nemen en zelf verantwoordelijk te blijven. Conflicten die niet door de kinderen kunnen worden opgelost, worden teruggegeven aan de leerkrachten.

SIENN