We zijn gestart!

Een fleurig welkom op De Sieppe!

Na een heerlijk lange zomervakantie, is het ook weer heel fijn om naar school te gaan en elkaar weer te zien.
In het begin is het weer even wennen: aan elkaar, aan een ander lokaal, een nieuwe leerkracht, nieuwe afspraken.
We merken dat we al doende weer vlug de draad kunnen oppakken.

De eerste weken van het schooljaar bouwen we extra aan de sfeer in de groep en een veilig klasklimaat.
Ook zetten we dit schooljaar de volgende stappen op weg naar “de vreedzame school”.
De Vreedzame School is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas, binnen
de school en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:
 op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan;
 op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen;
 constructief conflicten op te lossen;
 verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;
 open te staan voor verschillen tussen mensen.

Wij hebben er enorm veel zin in om dit schooljaar samen met alle kinderen weer van alles te mogen ontdekken, werken, leren, praten, lachen, samenzijn!