Aanmelden en eerste schooldag

Op zoek naar de juiste basisschool
Het kiezen van de juiste basisschool voor uw kind is iets om de tijd voor te nemen. Het is goed om op tijd te beginnen met het rondkijken naar de juiste school, want uiterlijk in februari van het jaar waarin uw kind 3 wordt, moet u het al aanmelden bij een basisschool. 

U wilt zich natuurlijk een zo goed mogelijk beeld vormen van de scholen in de buurt. Is de sfeer goed, voelt uw kind zich er veilig en prettig, spreekt het onderwijsconcept u aan? Waarschijnlijk wilt u vooraf de school bekijken en de sfeer proeven, de werkwijze van dichtbij meemaken en eens “kijken hoe het voelt”.

U bent dan ook van harte welkom voor een rondleiding door de school en een informatief gesprek met de directeur. Al lopend, kijkend en luisterend krijgt u een aardige indruk van onze werkwijze en van de sfeer op school en in de klassen. Als het lesrooster dit toelaat, sluiten enkele kinderen uit de bovenbouw even aan om te vertellen hoe zij hun schooltijd op de Sieppe ervaren.

Voor het maken van een afspraak kunt u dinsdag t/m vrijdag telefonisch contact opnemen met de directeur via 024-3972442 of stuur een mailtje aan directie@sieppe.nl

Uw kind aanmelden
Tijdens de rondleiding krijg u een aanmeldformulier voor de basisschool, een jaarboekje en informatie over de kinderopvang en het overblijven mee naar huis. Als u de keuze voor de Sieppe al heeft gemaakt, kunt u hier ook een aanmeldformulier downloaden.

Het ingevulde formulier kunt u afgeven op school of via e-mail naar de leerlingenadministratie sturen: k.vandop@sieppe.nl

4 jaar, de basisschooltijd begint.
Vanaf de 4e verjaardag mag uw kind op de basisschool beginnen.  Een spannend moment voor uw kleuter en misschien ook wel een beetje voor uzelf.
Ieder kind reageert anders op de eerste periode van het naar schoolgaan. De een draait zich om en begint enthousiast te spelen, terwijl een ander wat meer tijd nodig heeft om te wennen aan de school, de juf, de klasgenootjes en het dagelijkse ritme.

Voordat hij of zij hele dagen naar school gaat, mag uw kleuter van tevoren al een paar keer komen “oefenen” in de klas. Zo wordt de routine van het naar schoolgaan rustig opgebouwd.

De leerkracht neemt enkele weken van tevoren contact met u op om de komst van uw kind naar de basisschool met u door te spreken. Zo bent u al een beetje voorbereid en kunt u ook uw kleuter al iets meer vertellen.

Natuurlijk kunt u zelf ook contact opnemen met de school als u nog met vragen zit. Bel gerust.

SIENN