Groepsdoorbrekend werken

Op de Sieppe wordt iedere ochtend groepsdoorbrekend gerekend en 3x per week technisch gelezen. Dit betekent dat leerlingen zonodig buiten hun stamgroep les krijgen in niveaugroepen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat in groep 5 kinderen uit groep 4, 6 en 7 aanschuiven bij de reken- of leesles. Omdat alle groepen tegelijk rekenen en lezen, missen de kinderen geen andere les.

De leerlingen van groep 4 t/m 8 rekenen dagelijks een uur in hun niveaugroep en krijgen 3x in de week technisch lezen op hun eigen niveau aangeboden. Op de andere 2 dagen lezen ze in de klas uit een leesboek.

Groep 7 en 8 werkt daarnaast samen met niveaugroepen op het gebied van begrijpend lezen.