Onze school is gezond!

Basisschool de Sieppe is een gezonde school!

Dit betekent dat we structureel werken aan de gezondheid van onze leerlingen. Wij investeren nadrukkelijk in de fysieke, sociale en geestelijke gezondheid van onze leerlingen. Een gezond gevoel op individueel en groepsniveau zien wij als succesfactor binnen ons onderwijs. Een kind dat goed in zijn vel zit, kan zich nu eenmaal sneller en evenwichtiger ontwikkelen. We zorgen ervoor dat kinderen voldoende bewegen. Niet alleen in de gymlessen en tijdens het buiten spelen. Ook hebben de kinderen samenwerk en samenspeellessen ’s middags waarbij er fysieke inspanning wordt verwacht. Daarnaast is er veel aandacht voor persoonlijke en sociale ontwikkeling van het kind, we investeren in een veilige schoolomgeving, en een fris klimaat. Dit jaar willen we in samenwerking met de GGD structureel meer aandacht gaan besteden aan gezondheid en voeding. In de loop van het jaar zullen de leerlingen, maar ook de ouders worden betrokken bij een aantal activiteiten m.b.t. gezonde voeding.

Gezond eten, drinken en trakteren:

Ook u kunt als ouder bijdragen aan een gezonde leefstijl van uw kind. Samen met de ouderraad en de leerlingenraad hebben wij dan ook het volgende verzoek:

 Geef uw kind fruit mee in de kleine pauze, geen zoetigheid

 Zorg voor een gezonde lunch als uw kind overblijft, denk hierbij ook aan drinken zonder “prik”.

 Een gezonde traktatie tijdens een verjaardag wordt zeer gewaardeerd.