#weeslief!

Tijdens de eerste bijeenkomst dit schooljaar, vertelde de leerlingenraad dat er soms gepest wordt op school en dat veel kinderen daar iets aan willen doen. Ze willen actie ondernemen om pesten te voorkomen.

Want we willen graag een school waarin niet gepest wordt, waarin iedereen er mag zijn, iedereen zijn steentje bijdraagt. Een school waarin we het samen doen, waarin we aardig zijn voor elkaar, waar iedereen zich veilig voelt en waar een super fijne sfeer hangt. We noemen dit de vreedzame school. De Sieppe wil graag een vreedzame school zijn. Daar gaan we ook met de actiegroep aan werken. 

De leerlingenraad kreeg als opdracht om allereerst een pakkende, positieve naam te bedenken voor deze actie. Een naam die direct duidelijk is en waar iedereen zichzelf in kan herkennen.

Er waren heel veel ideeën en daaruit is door de leden van de raad met een overgrote meerderheid van stemmen de naam #weeslief! gekozen.

Hierna hebben de leden van de raad per groep een poster gemaakt. Deze posters worden op school opgehangen zodat ze voor iedereen zichtbaar zijn en een mooi geheugensteuntje vormen.